Hướng dẫn mua hàng

1. Các bước mua hàng

Bước 1: Khách hàng mua hàng qua website

Truy cập website:www.nguyenhungstore.vn để chọn và đặt hàng.

Bước 2: Chúng tôi sẽ gởi xác nhận đơn hàng qua email.
Sau khi đặt mua đơn hàng thành công, Khách hàng sẽ nhận được thông tin xác nhận đơn hàng .
Bước 3: Nguyễn Hưng Store xác nhận đơn hàng qua điện thoại
Nguyễn Hưng Store sẽ liên hệ với Khách hàng qua điện thoại để xác nhận thông tin đơn hàng, địa chỉ và thời gian giao nhận hàng.
Bước 4: Liên hệ hẹn thời gian giao hàng
Nhân viên giao hàng sẽ liên hệ với Khách hàng qua điện thoại để hẹn thời gian trước khi đến giao hàng.
Bước 5: Nhận hàng và thanh toán

Tại địa điểm nhận hàng, Khách hàng kiểm tra lại đơn hàng và sản phẩm trước khi ký xác nhận vào Phiếu Giao Hàng. Nếu Khách hàng chọn hình thức “Thanh toán trực tiếp khi nhận hàng” thì tiến hành thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng.

Gửi tin nhắn cho chúng tôi