Phương thức thanh toán

2. Phương thức thanh toán

Có 2 hình thức thanh toán:
– Hình thức thanh toán trực tiếp khi nhận hàng: Phạm vi áp dụng đối với TP. Hồ Chí Minh
– Hình thức thanh toán bằng chuyển khoảng trực tiếp,hoặc ship cod: Phạm vi áp dụng trên toàn quốc

Gửi tin nhắn cho chúng tôi